2014-12-10

Så var cyberhoten 2014

En stor ökning av antalet skadliga attacker mot datorer och mobila enheter, samt fler finansiellt riktade skadliga program. Det är två tydliga tecken när Kaspersky Lab sammanfattar året som gått.
2014 i siffror
  • 6,2 miljarder skadliga attacker mot datorer och mobila enheter blockerades av Kaspersky Labs produkter – en miljard fler än under 2013.
  • 38 procent av användarnas datorer utsattes för åtminstone en webbaserad attack.
  • 44 procent av alla webbaserade attacker som stoppades av Kaspersky Labs produkter använde skadliga resurser i USA (27,5 procent) och Tyskland (16,6 procent). Nederländerna kom på tredje plats (13,4 procent).
  • Hos nästan två miljoner datorer stoppades försök att via internet stjäla pengar från bankkonton.
  • Totalt 3,7 miljoner försök att infektera datorer med OS X blockerades av Kaspersky Labs produkter.
  • 1,4 miljoner attacker mot Androidenheter blockerades – fyra gånger så mycket som förra året.

Mobila hot
  • 295 500 nya skadliga program riktade mot mobiler – nästan tre gånger så många som under 2013.
  • 12 100 mobila banktrojaner – nio gånger så många som föregående år.
  • 53 procent av attackerna använde mobiltrojaner som är ute efter offrets pengar (sms-trojaner eller banktrojaner).
  • 19 procent av Androidanvändare stötte på ett mobilhot åtminstone en gång.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng