2019-04-29

Så mycket satsar kommunerna på brottsofferstöd

Kommunernas bidrag till ideellt brottsofferstöd varierar stort över landet. Det visar en ny undersökning från Brottsofferjouren Sverige där kommunernas bidrag till de lokala brottsofferjourerna för 2018 har kartlagts.

– Varje kommun har ansvar för att invånarna ska erbjudas stöd om de utsätts för brott. De flesta kommuner förlitar sig på stödet som den lokala brottsofferjouren ger och då måste de också ge jouren förutsättningar att driva en långsiktig och stabil verksamhet, säger Fredrik Mellqvist, tillförordnad generalsekreterare, Brottsofferjouren Sverige (BOJ).

Bidragen varierar stort över landet. Ett tiotal kommuner ger mer än 6 kronor per invånare. I 22 av landets kommuner har ansökan om bidrag fått avslag eller lämnats utan svar.

De 236 kommuner som ger ett bidrag ger i genomsnitt 2,82 kronor per invånare. En liten ökning sedan 2015 då snittet var 2,51 kronor per invånare.

Kommuner med avtal ger mer
Kommuner som har tecknat avtal med sin lokala brottsofferjour utmärker sig i undersökningen. De kommuner som har IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med sina brottsofferjourer ger i genomsnitt högre bidrag till verksamheten – 4,02 kronor per invånare.

Brottsofferjouren finns i 279 av 290 kommuner. I BOJ:s kommunbidragsundersökning har samtliga 73 jourer, som är registrerade som medlemsföreningar i BOJ, svarat på frågor om bidrag från och avtal med kommunerna.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng