2019-08-21

S vill kamerabevaka kring Linköpings skolor

Socialdemokraterna i Linköping har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med det kravet om ökad kamerabevakning kring skolorna för att komma till rätta med skadegörelse och klotter.

– Övervakningskameror är långt ifrån den enda insatsen vi behöver för att skapa trygga skolor, men det är en avgörande början att skoldagen inte startar med att personalen får sopa upp glassplitter, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd i opposition, till SVT.

Redan idag har ett tiotal skolor i kommunen olika typer av kameraövervakning. S menar dock att processen för att få sätta upp kameror är krånglig och långsam. De vill därför att steg tas för att underlätta uppsättning av kameror där det behövs.

– Det flödar in rapporter om ny skadegörelse och det stör tryggheten och undervisningen. Det senaste exemplet är Linghemsskolan där rektorn vädjat till föräldrar om uppmärksamhet, säger Aguirre.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng