2019-07-23

Regeringen vill kamerabevaka fiskefartyg

Regeringen har beslutat att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda och föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras i syfte att säkerställa att landningsskyldigheten efterlevs.
– Vi tar nu ett första steg mot en effektivare och modernare fiskerikontroll som tar hänsyn till teknikutvecklingen samtidigt som integriteten för yrkesfiskare skyddas så långt som möjligt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Sedan 2019 är den så kallade landningsskyldigheten införd i samtliga EU-vatten i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken. Regeringen menar dock att befintliga kontrollmetoder i form av kontrollobservatörer ombord på fiskerifartyg och patrull- och flygövervakning är inte tillräckliga för att följa upp efterlevnaden av landningsskyldigheten.

– Vi behöver fler insatser för livskraftiga fiskbestånd. Trots landningsskyldighet inom EU kastas fortfarande fisk överbord, vilket är ett stort slöseri eftersom fisken dör. Genom det här uppdraget tar vi steg mot en bättre efterlevnad av landningsskyldigheten och därmed också stärkta ekosystem, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras ges i enlighet med den sakpolitiska överenskommelse som träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, januariavtalet. Även riksdagen har tidigare efterfrågat försöksverksamhet med denna kontrollmetod.

Kritik
Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation, är starkt kritisk till beslutet om att utreda kameraövervakning ombord.

– För det första är det integritetskränkande. Sen är det mycket lättare att lura en kamera än en människa, säger han.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng