2018-05-20

Regeringen: Sverige behöver förebygga risker med AI

Regeringen har beslutat om en nationell inriktning för artificiell intelligens (AI) med målet att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med AI för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft, men också hantera och förebygga risker med AI.

– Regeringens mål är att Sverige ska vara ledande när det gäller att använda AI och nu pekar vi ut riktningen för det gemensamma arbete som behöver ske i Sverige för att dra nytta av tekniken för att bättre identifiera sjukdomar, minska vår energianvändning, effektivisera produktion och förkorta handläggningstider, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I den nationella inriktningen står det också att det finns många risker med artificiell intelligens.

”Det kan involvera nya typer av intelligenta cyberattacker eller manipulerad data som kan få allvarliga konsekvenser. AI kan också sänka trösklarna för angrepp mot demokratiska funktionssätt exempelvis genom desinformation”, står det i inriktningen.

Ett exempel på en risk som tas upp i inriktningen är hur automatiserade fordon ska resonera och agera om den i ett nödläge tvingas välja mellan två utfall där båda innebär att människor kan komma till skada.

Regeringen menar att Sverige behöver fortsätta utveckla arbetet med att förebygga och hantera riskerna med AI.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng