2017-12-14

Positiva reaktioner på beskedet att polisen bör slippa söka kameratillstånd

Regeringen anser att polisen inte ska behöva söka tillstånd för kameraövervakning, det ska räcka med att anmäla att en säkerhetskamera satts upp.

– Vi välkomnar självklart regeringens initiativ då kamerabevakning är ett viktigt verktyg i polisens arbete, säger Joakim Söderström, nationellt ansvarig för kameraövervakning hos Polismyndigheten.

När regeringens utredare i början av året lade ett förslag om en ny kamerabevakningslag var beskedet att polisens kamerabevakning skulle omfattas av ett tillståndskrav. Denna del av förslaget har dock kritiseras, bland annat i remissyttranden från tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).
– Från vårt perspektiv är det största problemet med förslaget till ny kamerabevakningslag som presenterades tidigare i år att den ställer hårdare krav på polisen än privata aktörer när det gäller kamerabevakning, säger Kristina Axén Olin, ordförande för SNOS.

Nu har även regeringen bestämt sig för att gå på det spåret.

– Vi vill gå vidare med den här frågan, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till DN.

Enligt DN har regeringen fattat beslut om nya direktiv till en utredning som ska lämna sin första rapport i augusti nästa år. Huvudpunkten är att tillståndsplikten för kameraövervakning för polisen ska ersättas av en anmälningsplikt.

– Efter tre år med den här regeringen har vi en situation där det sitter uppe fler kameror än någonsin tidigare. Vi bejakar den utvecklingen, inte minst mot bakgrunden att där vi har en miljö med organiserad kriminalitet är det ännu viktigare att vi har teknisk bevisning, säger Morgan Johansson till DN.

Utredaren ska undersöka huruvida det ska bli enklare att sätta upp säkerhetskameror på stationer och på allmänna kommunikationsmedel som bussar, tåg och tunnelbana.

– Det är ett tvådelat uppdrag: att dels se över tillståndsplikten och ersätta den med en anmälningsplikt för de brottsbekämpande myndigheterna. Sen ska utredaren också titta på kollektivtrafiken. I dag finns det ett undantag för tunnelbanan, nu ska vi se över om det går att vidga det undantaget till annan kollektivtrafik också.

Slutligen ingår det även i utredarens uppdrag att bedöma om förenklingarna för de brottsbekämpande myndigheterna innebär att skyddet för personuppgifter och för den personliga integriteten behöver stärkas.

Säkerhetsbranschen har också reagerat positivt på regeringens signaler.

– Inte en dag för sent. Polisen behöver kameror för att lösa brott, inte minst med tanke på att vi lever i ett rättssamhälle där det ställs höga beviskrav samtidigt som det blivit allt svårare att få människor att vittna. Mot den bakgrunden är det bra att regeringen nu tar dessa initiativ så att polisens förutsättningar att lösa brott ökar. Dessutom kan kameror vara brottsförebyggande och därmed en trygghetsskapande kraft, säger Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng