2018-08-17

Regeringen genomför åtgärder för att stärka krisberedskapen

Regeringen har fattat beslut om ett paket av åtgärder som ska stärka Sveriges förmåga att hantera situationer inför och under höjd beredskap.

Det handlar om beredskap för omfattande skogsbränder, cyberattacker och påverkanskampanjer, som i värsta fall kan sluta med ett väpnat angrepp.

"För att säkerställa att befolkningen skyddas, viktiga samhällsfunktioner fungerar och Försvarsmakten får stöd så att de kan möta ett väpnat angrepp så behövs ett effektivt civilt försvar", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen har därför:

  • beslutat om en utredning som ska föreslå tydligare ansvars- och ledningsförhållandena och en stärkt samordning inom civilt försvar inom ramen för totalförsvaret på såväl nationell, regional och lokal nivå. Förslagen ska utgå från Försvarsberedningens rapport "Motståndskraft, inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025". Utredningen ska vara klar den 31 mars 2020

  • beslutat om ändringar i MSB:s instruktion och klargjort myndighetens ansvar för bland annat planering, samordning och utvärdering av det civila försvaret

  • beslutat om direktiv för inrättandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar. En särskild utredare får i uppdrag att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Utredningen ska vara klar i augusti 2019. Den nya myndigheten ska vara på plats 1 januari 2021.
– Sverige får genom dagens beslut möjlighet till en förbättrad förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och ytterst i krig. Besluten stärker också samhällets förmåga att hantera fredstida kriser. Det skapar en stark förmåga att möta den nutida hotbilden, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng