2016-03-23

Regeringen: Att kapa någons identitet ska vara brottsligt

Regeringen vill att Id-kapningar kriminaliseras och har därför lagt fram en proposition som föreslår att olovlig identitetsanvändning införs som ett nytt brott i brottsbalken.
I dag finns det inte någon straffbestämmelse som direkt skyddar den som får sin identitet utnyttjad. Oavsett om det sker i vinstsyfte (bedrägeri) eller i trakasserande syfte så står den person som får sin identitet utnyttjad i regel utan straffrättsligt skydd. Regeringen föreslår därför att ett nytt brott införs i brottsbalken: olovlig identitetsanvändning. Det nya straffet ska motverka missbruk av identitetsuppgifter och skydda den vars integritet kränks på detta sätt.

– Att ta över en annans identitet ska vara straffbart. Personer ska också kunna dömas för olaga förföljelse om de genom id-kapning upprepade gånger kränker någon annans integritet, fortsätter Morgan Johansson.

Regeringens förslag innebär bland annat följande.
  • För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne.
  • Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.
  • Det föreslås även att brottet olaga förföljelse ska omfatta gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng