2020-03-04

Rättsväsendet räknar med fler domar framöver

Medelantalet klienter i Kriminalvården väntas öka med 17 procent.

Klart fler domar och fler personer kommer sitta i fängelse – det visar prognoserna för de kommande åren som rättsväsendets myndigheter har tagit fram.

På fyra års sikt prognostiseras ärenden som redovisas till åklagare (Polismyndigheten) att öka med 9 procent, antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut (Åklagarmyndigheten) att öka med 8 procent, antalet brottmål som är avgjorda genom dom (Sveriges Domstolar) att öka med 61 procent och medelantalet klienter i Kriminalvården att öka med 17 procent.

Den särskilt höga ökningstakten i domstolsledet kan huvudsakligen förklaras med ändrade arbetssätt. I vissa områden har nämligen snabbförfarande i brottmål tillämpats på försök. Prognoserna för Sveriges Domstolar grundar sig på att snabbförfarandet införs i hela landet under prognosperioden. Detta kan få stora effekter på antalet brottmål i domstolarna, förutsatt att det ger liknande resultat i hela landet som i försöksområdena. Andra delar av rättskedjan bedöms inte påverkas i lika stor utsträckning, menar myndigheterna.

Under de senaste två åren har Polismyndighetens utflöde ökat, vilket även märks i ökade volymer i resten av rättskedjan, om än med viss tidsfördröjning, där vissa volymer ökade redan 2017 medan andra ökade först under 2018. Ökningen består i huvudsak av trafik- och narkotikabrott, medan andra brottskategorier endast ökade marginellt, var oförändrade eller minskade. Ökningen av Polismyndighetens utflöde under perioden 2017 och 2018 kan således ha påverkats av fler så kallade ingripandebrott avseende narkotika- och trafikbrott.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng