2020-07-09

Polisen: Så blir brottsligheten vid långvarig pandemi

Utsatta områden kommer drabbas hårdare av brottslighet vid en omfattande och långvarig lågkonjunktur, tror polisen.

Polismyndigheten har tagit fram en ny rapport för att uppskatta pandemins långsiktiga konsekvenser för brottsutveckling och samhällsordning och tittat på möjlig brottsutveckling på 1–5 års sikt vid en utdragen coronapandemi. Polisen betonar särskilt riskerna för att utsatta områden kommer drabbas hårdare vid en omfattande och långvarig lågkonjunktur. 

Ökad arbetslöshet kan leda till att fler rekryteras till lokala kriminella nätverk. Tillkomsten av fler kriminella aktörer kan i sin tur medföra ökad påverkan i lokalsamhällena vilket försvårar för polisen att verka i de utsatta områdena.

– Polisen arbetar i dag aktivt med att öka tryggheten i dessa områden genom dialog med boende och samverkan med olika aktörer och myndigheter. Vi ser en risk för att den försiktigt positiva utveckling vi nu ser kan påverkas negativt av att högre arbetslöshet leder till ökat utanförskap och fattigdom. Polisens arbete kommer fortsätta, men samtidigt är vår förmåga att förhindra tillväxten till kriminella miljöer begränsad. Här måste fler aktörer fortsätta arbeta för ökad integration i samhället, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på Nationella operativa avdelningen, Noa.

Rapporten belyser också risken för att sämre ekonomi i andra länder kan öka risken för att fler internationella brottsnätverk begår stölder i Sverige.

– De tidigare stängda gränserna minskade rörligheten under en period, men har inte påverkat i någon större utsträckning utan vi kan snarare se att brottsnätverken har anpassat sig till det nya läget. I takt med att länder fortsätter öppna upp gränserna finns det risk för att nya nätverk kommer till Sverige, säger Linda Staaf.

I dagsläget råder stor osäkerhet kring pandemin och dess konsekvenser på samhället på lång sikt, menar polisen. Rapporten har tagits fram för att Polismyndigheten ska kunna anpassa verksamheten och resurssättningen, samt utveckla arbetsmetoder för att möta händelseutvecklingen.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng