2020-03-02

Polisen kräver tillskott på 5 miljarder

De ökade anslagen ska främst täcka personalkostnader.

Det ska anställas tusentals poliser de kommande åren. Därför kräver polisen nu ett tillskott på drygt fem miljarder kronor för 2022 och 2023.

– De här tillskotten krävs för att ge oss ekonomiska förutsättningar att klara tillväxten till drygt 38 000 polisanställda till 2024. Tillväxten är också förutsättning för att nå vårt långsiktiga mål om ett tryggt och säkert Sverige, säger rikspolischef Anders Thornberg i ett pressmeddelande.

Rikspolischefen menar att de senaste årens utveckling med ett stort antal skjutningar och sprängningar har försatt polisen i ett ansträngt läge och utredningarna av grova våldsbrott kräver en stor del av polisens resurser. Därför är det mycket viktigt att förstärka den utredande verksamheten så att fler brott kan klaras upp, enligt polisens budgetunderlag.

Polisen ska också stärka den lokala närvaron i landet. Fler områdespoliser ska anställas, med särskild fokus på landets utsatta områden.

Andra viktiga områden är förmågan att utreda penningtvätt, finansiering av terrorism och it-relaterad brottslighet. Gränspolisens arbete ska också förbättras, skriver TT.

De ökade anslagen ska främst täcka personalkostnader, men det krävs också satsningar på bland annat lokaler och fordon i takt med att antalet anställda ökar.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng