2020-12-19

Polisen: Karlskrona är en trygg kommun

Karlskrona kommun är en av de tryggaste kommunerna i polisregion Syd. Det visar resultaten från trygghetsmätningen 2020.

Karlskronaborna upplever att Karlskrona är en trygg kommun att bo i. Resultaten i trygghetsmätningen 2020 förbättras inom nästan alla områden och Karlskrona är enligt mätningen en av de tryggaste kommunerna i polisregion Syd som sträcker sig från Västervik till Malmö.

– Vi har en mycket god samverkan med Karlskrona kommun, säger Magnus Bergman som är chef för lokalpolisområde Karlskrona. Det är avgörande för att kunna arbeta aktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Resultaten i undersökningen bygger helt på hur deltagarna i undersökningen själva anger att de upplever situationen där de bor. Nästan 2 400 slumpvist utvalda Karlskronabor fick enkäten hemskickad till sig och svarsfrekvensen är 64,5 procent.

– Det är ett mycket tydligt och glädjande resultat. Nu ska vi tillsammans med polisen fortsätta att arbeta för ett ännu tryggare Karlskrona, säger Börje Dovstad som är ordförande i Lokala Brottsförebyggande rådet och kommunalråd i Karlskrona kommun.

Sedan slutet av 1990-talet genomförs lokala trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig till allmänheten och fångar den lokala problembilden då enkäten ställer frågor kring vilka problem den boende uppfattar i sitt bostadsområde. 

Detta kan exempelvis röra utemiljön, egen utsatthet för brott, respondentens allmänna oro för brott, hens mer konkreta känsla av otrygghet inkluderat konsekvenser av detta samt en bedömning av polisens engagemang i bostadsområdena. Resultatet ligger till grund för polisens och kommunens arbete med både akuta problem och långsiktiga brottsförebyggande åtgärder. 

Nästan 2 400 slumpvist utvalda Karlskronabor fick under hösten möjlighet att delta i trygghetsmätningen och 64,5 procent av dem svarade. I mätningen svarar deltagarna bland annat på om de utsatts för brott och om de känner sig trygga.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng