2020-12-01

Hot mot kommunanställda mycket vanligt

Anställda i en rad kommuner har inte vågat, eller till och med vägrat, polisanmäla hot de utsatts för.

I mer än 150 svenska kommuner har kommunalt anställda de senaste tolv månaderna blivit utsatta för hot, visar en ny undersökning gjord av Ekot.
– Rättssäkerheten är hotad med rädda tjänstemän. Det är omöjligt att fatta rättssäkra beslut om man sitter och är rädd, säger Södertäljes säkerhetschef Anna Flink.

Ekots enkätundersökning riktar sig till kommunernas säkerhetschefer och mer än 200 av Sveriges 290 kommuner har svarat. Och svaren bekymrar. Förutom att det i över 150 svenska kommuner finns kommunalt anställda som de senaste tolv månaderna blivit utsatta för hot finns det i nästan lika många kommuner anställda som har utsatts för trakasserier.

SR skriver också att många kommuner vittnar om att personal utsätts för olika typer av påverkansförsök i sitt arbete, till exempel har personer utsatt socialsekreterare för påtryckningar vid beslut. Men det kan också handla om försörjningsstöd och vårdnadstvister. Många kommuner menar att hot, trakasserier och påverkansförsök har ökat de senaste fem åren.

– Det är oerhört allvarligt mot demokratin, och givetvis även för den enskilde. Vi måste motverka och göra allt vi kan för att man ska känna att man gör ett bra jobb och att man följer de lagar som finns. Man ska inte tåla att bli utsatt för hot och våld och påverkan i sin tjänst det är jätteviktigt att alla tar det på allvar, säger Kristina Hedman, säkerhetschef i Trollhättans kommun, till Ekot.

Undersökningen visar även att kommunanställda i flera kommuner inte vågat, eller velat polisanmäla hot som de har utsatts för.

– Jag vet att vi utsatts för påtryckningar som ”jag vet minsann vad dina barn bor”, ”jag vet var dina barn går i skolan”. Det gör att man är otroligt försiktig med att förmedla negativa besked, säger Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun.

Eskilstuna kommun skriver: ”Samtliga hot eller trakasserier ska polisanmälas, men vi vet att personal ute i verksamheterna inte gör det för att de inte törs”. 

Risken är att kommuner fattar rättsosäkra beslut på grund av hot och påtryckningar.

– I värsta läget så leder det till att man inte vågar berätta och be om hjälp. Och att man faktiskt sätter sig i en avlönad tjänst och börjar fatta beslut som inte alls står i uppdraget. Där har tystnadskulturen fått sätta sin prägel på ett beslut istället för rättssäkerheten, säger Anna Flink.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng