2014-12-24

Ordningsvakter i Luleå får ökad möjlighet att ingripa

Som ett led i att förebygga brott och skapa en tryggare miljö i centrala Luleå, kommer Polismyndigheten i Norrbotten under en försöksperiod ge ett antal ordningsvakter möjlighet att agera på ett större geografiskt område.
De utsedda ordningsvakterna kommer att kunna ingripa mot ordningsstörningar utmed Storgatan (från Tullgatan till Prästgatan), Skeppsbrogatan (från Rådstugatan till Prästgatan), samt i vissa närliggande områden. Som bakgrund till beslutet att genomföra denna försöksperiod ligger en bedömning från såväl poliser som ordningsvakter att det förekommer störningar och brott i stadsmiljön som man på detta sätt vill kunna arbeta gemensamt emot.

– Vi anser att ett utökat ansvarsområde för våra ordningsvakter kan bidra till att skapa en tryggare miljö för alla som vistas i centrala stan, och då kanske främst under kvällar och nätter. Att fler samverkar för att bevaka det som händer leder förhoppningsvis till att vi kan förebygga brott på ett bättre sätt, säger Håkan Ershammar, kommissarie vid Polismyndigheten i Norrbotten.

Försöket kommer pågå från november i år, till den sista december 2016. För att få tjänstgöra som ordningsvakt inom det utpekade området ska Polismyndigheten först ge sitt godkännande.

– Anledningen till att det är ett begränsat antal ordningsvakter som får detta förordnande har sin grund i att vi vill kunna genomföra en kvalitativ utvärdering av försöket. Vi kommer att följa utvecklingen under hela försöksperioden för att sedan fatta ett beslut om eventuell fortsättning, berättar Håkan Ershammar.

Fakta:
Ordningsvakters förordnande beskrivs i Lagen om ordningsvakter (LOV).

Detta försök gäller ordningshållning enligt LOV 3§:
"Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses i 2 och 2a §§".

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng