2014-12-09

Ökat antal självmordshot mot svenska myndigheter

En kartläggning från DN av fem stora och hotutsatta myndigheter visar att självmordshoten ökade på alla utom en.
Antal hot mot de fem myndigheterna i DN:s kartläggning. Siffrorna inom parantes anger självmordshot.
2010 2011 2012 2013 2014
Arbetsförmedlingen 770 (145) 845 (184) 958 (215) 1083 (227) 976 (276)
Försäkringskassan 1047 (611) 1011 (599) 908 (505) 801 (467) 675 (376)
Kronofogden 450 (191) 404 (161) 425 (191) 345 (171) 421 (256)
Migrationsverket 96 (11) 85 (19) 87 (13) 77 (11) 218 (31)
Skatteverket 231 (31) 261 (61) 303 (92) 258 (106) 245 (108)

Torbjörn Karlsson som jobbbat med säkerhetsfrågor på fackförbundet ST menar att myndigheterna måste ha en nollvision när det gäller hot mot anställda.

– Det är inte bara allvarligt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Om någon hotar en tjänsteman för att ändra ett beslut så är det en mycket allvarlig demokratifråga, sägar han till DN och lyfter fram Försäkringskassan som en myndighet som arbetar aktivt med säkerheten för de anställda.

Försäkringskassans säkerhetschef Nils Fridolf menar att förbättrade säkerhetsrutiner inte är det enda sättet att få ner antalet hot.

– Det handlar väldigt mycket om hur man bemöter kunderna och förklarar myndighetens beslut. Gör man det rätt kan man förebygga många hotfulla situationer, säger han till DN.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng