2018-09-30

Ökat antal omkomna i drunkningsolyckor

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna i drunkningsolyckor visar att 18 personer mist livet under augusti i år jämfört med 6 personer under augusti 2017.

Totalt har 115 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 73 under samma period 2017. Total summan fram till och med sista augusti är det högsta antalet det senaste tio åren. Något som sticker ut är det rekord få dödsolyckor i samband med fritidsbåtsolyckor. Sju personer fram till sista augusti 2018 jämfört med 17 personer 2017.

Totalt antal omkomna till följd av drunkningsolyckor under maj, juni, juli och augusti 2018 uppgår till 92 personer – lika många som 2014, vilket också är det högsta antalet den senaste tioårsperioden. År 2017 omkom 47 personer för samma period. Det lägsta antal omkomna den senaste tioårsperioden noterades 2009 med 41 personer.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng