2019-01-24

Nytt lagförslag: Brottslingar ska kunna portas från butiker

Utredningen föreslår flera straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot en promemoria med förslag som rör stöld- och häleribrottslighet och tillträdesförbud till bland annat butiker.

Utredaren My Hedström, byråchef vid Åklagarmyndigheten, föreslår bland annat ett nytt brott – inbrottsstöld – som avser tillgrepp av annans egendom som skett efter intrång i en bostad eller annat liknande boende. Brottet ska ha ett högre minimistraff än vad som gäller för grov stöld.

Vidare lämnar utredaren, i enlighet med uppdraget, förslag till nya straffbestämmelser som tar sikte på systematiska stölder respektive hälerier. Bestämmelserna ger möjlighet att lägga samman flera stölder respektive hälerier, som varit del i ett systematiskt förfarande, till ett allvarligare brott med en strängare straffskala.

Utredaren lämnar även förslag till en ny lag om tillträdesförbud som gör det möjligt att under vissa omständigheter vid straffansvar stänga ute personer från butiker, badanläggningar och bibliotek. En person ska kunna få tillträdesförbud bland annat om det finns risk för att han eller hon kommer att begå brott på den aktuella platsen.

Lagändringarna som rör stöld- och häleribrottslighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng