2020-06-03

Ny teknologi för skåplås

Salto Systems har lanserat skåplåset Salto XS4 med BLE-teknik som möjliggör för användare att öppna skåpet med mobilapp eller smartphone, var de än befinner sig.

Salto Bluenet Wireless utvecklades för att möta höga krav relaterade till säkerhet, anslutning och användarvänlighet. Tekniken har nu utvidgats till Salto XS4 skåplås BLE.

Genom att integrera BLE-teknologi (Bluetooth Low Energy) och det elektroniska skåplåset har Salto Systems utvecklat en produkt som kan utöka passerkontroll även för skåp, lådor och liknande där man vill kunna hantera säkerhet i realtid.

– När världen blir mer digital, har behovet av att införa den senaste tekniken även för skåp på arbetsplatsen, lager, detaljhandel, hälso- och sjukvård och utbildning aldrig varit större, säger Aznar Sethna CSMO på Salto Systems.

– Det nya skåplåset Salto XS4 med BLE-teknik skapar en flexibel miljö och gör det möjligt för användare att öppna skåpet med mobilapp eller smartphone, var de än befinner sig.

Det finns olika behov för att säkra innehåll i skåp. På arbetsplatsen kan skåp innehålla egendom eller dyr utrustning. I gym har skåp i omklädningsrum kläder och personliga tillhörigheter. Skåp inom det medicinska området kan till exempel innehålla läkemedel, och i detaljhandeln kan skåp innehålla kontanter och andra värdesaker.

Den nya versionen av skåplås med BLE-funktionalitet blir en gamchanger i dessa verksamheter, menar man på Salto Systems.

– Att lägga till BLE-teknologi till Saltos skåplås erbjuder slutanvändarna möjlighet att kontrollera enheter med mobiltelefoner och utvidga användningen till ytterligare Salto-plattformar, som Salto KS- Keys as a Service, säger Aznar Sethna.

Salto Bluenet är anslutet via Bluetooth RF och är speciellt designad för applikationer där realtidskontroll krävs. Kontroll och hantering av all behörighet kan göras på distans och i realtid. Salto Bluenet Wireless gör det möjligt för operatören att se händelser och kan låsa upp skåplåset, ändra öppningsläge, aktivera en Lockdown, se status eller ändra behörighet, allt trådlöst och i realtid.

Den smarta tekniken som är integrerad i alla Salto XS4 Skåplås BLE gör det också möjligt att se batteristatus och hämta loggar i realtid.

XS4 Skåplås BLE levereras som standard med Biocote Antimicrobial Technology som kan reducera bakterier med upp till 99,99%.

SALTO XS4 Skåplås BLE är Justin Mobile-kompatibel vilket innebär att alla användare kan använda en smartphone (IOS eller Android) för att använda skåplåset. Enheten är också kompatibel med Salto Space och Salto KS - Keys as a Service - molnbaserad passerkontroll.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng