2017-10-10

Ny molntjänst för elektronisk PDF-underskrift

Daniel Ericsson, ansvarig för signeringslösningar på Nexus.

Nexus Group lanserar en ny molntjänst för elektronisk PDF-underskrift.
– Ingen integration behövs: du startar bara en prenumeration på tjänsten, och sedan kan dina användare börja göra säkra elektroniska underskrifter direkt, säger Daniel Ericsson, ansvarig för signeringslösningar på Nexus.

Den nya tjänsten, Nexus GO PDF Signing, kostar 1 999 kronor per månad plus 15 kronor per undertecknat dokument – oavsett hur många som signerar dokumentet.

– När en av dina användare vill att andra personer ska skriva under ett PDF-dokument så laddar de upp det till Nexus GO PDF Signing-portalen och skriver in vilka som ska underteckna. Dessa får då ett mejl med en länk till dokumentet, säger Daniel Ericsson.

Inloggning och signering med en mobilapp
Användarna loggar in och undertecknar dokumentet med hjälp av en mobilapp med en elektronisk identitet som du enkelt ger dem via Nexus GO PDF Signing-tjänsten. Snart blir det även möjligt att använda BankID.

– När dokumentet är signerat av alla som ska underteckna får användaren som begärde signeringen ett mejl, säger Daniel Ericsson.

Säker information läggs till i dokumentet
När ett dokument är undertecknat med Nexus GO PDF Signing innehåller det information om vilka som undertecknat dokumentet, när signaturerna lades till, och att signaturerna var giltiga när dokumentet skrevs under. Det kan senare verifieras att dokumentet inte har modifierats efter att det undertecknats.

– Den här tjänsten har många användningsområden. Exempelvis kan mötesanteckningar som måste signeras laddas upp till portalen, istället för att skrivas ut och distribueras manuellt till alla som ska underteckna, kommenterar Daniel Ericsson.

Möjligt att integrera tjänsten
Senare under hösten kommer Nexus att släppa ett API som gör det möjligt att integrera Nexus GO PDF Signing i din befintliga IT-infrastruktur.

– Om du väljer att integrera tjänsten kan dina användare logga in på portalen och signera med de autentiseringsmetoder som de redan använder för att få tillgång till organisationens andra digitala tjänster, säger Daniel Ericsson.

Om de digitala ID:n som används för autentisering till portalen är säkert utfärdade klassificeras de elektroniska underskrifterna som ”avancerade”, enligt EU- förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden, eIDAS.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng