2016-08-16

Ny lag om samverkan mot organiserad brottslighet

Inrikesminister Anders Ygeman (S).

Inrikesminister Anders Ygeman (S).

I går trädde en ny lag i kraft för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.
Lagen innebär uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet. Syftet är att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka organiserad brottslighet.

– Att myndigheter kan samverka utan onödiga hinder är av stor betydelse för ett framgångsrikt arbete mot organiserad brottslighet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

För att värna om enskildas integritet ska uppgiftsskyldigheten endast omfatta sådana fall där behovet av ett effektivt informationsutbyte är extra starkt och därmed särskilt motiverat. De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att uppgiftsskyldigheten ska gälla är bland annat att samverkan är formaliserad genom ett särskilt beslut och att den mottagande myndigheten behöver uppgiften för att delta i samverkan. Dessutom ska en intresseavvägning göras av den utlämnande myndigheten.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng