2018-05-26

Nu har EU:s dataskyddslag trädit i kraft

Den 25 maj började dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Idag upphör personuppgiftslagen att gälla i Sverige. Den ersätts av dataskyddsförordningen som på engelska förkortas GDPR. Den nya lagstiftningen är gemensam för hela EU. I korthet innebär den ökade krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

– Det här är en av de största integritetsstärkande reformerna någonsin, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

En viktig nyhet är att företag och andra som hanterar personuppgifter tydligt måste informera om varför de gör det, vad uppgifterna ska användas till, hur länge ska sparas och om uppgifterna kommer att lämnas vidare till andra aktörer.

– Som enskild har du rätt att få tillgång till dina uppgifter, invända mot hur uppgifterna används, få felaktiga uppgifter rättade och att få flytta uppgifterna. I vissa fall har du även rätt att få uppgifter borttagna. Det ökar din kontroll över hur dina uppgifter används.

Företag, myndigheter och andra som samlar in uppgifter har ett tydligt ansvar för hur de hanterar personuppgifter. De måste kunna visa att de tar ansvar, bland annat ställs krav på att de dokumenterar hur de resonerat när de samlar in och använder personuppgifter.

– Personuppgiftslagen tillkom före internet, smarta mobiler, Google och Facebook. Nu träder vi in en ny era med ett modernare och starkare integritetsskydd, säger Lena Lindgren Schelin.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng