2020-02-04

Nexus förvärvas av franskt storföretag

Idag är en väldigt stor dag för Nexus, säger Magnus Malmström, VD för Nexus.

IN Groupe förvärvar det svenska ID-hanteringsföretaget Nexus för att stärka sin centrala position inom säkra identiteter i Europa.

IN Groupe (tidigare Imprimerie Nationale), en global specialist inom produkter och tjänster kopplade till säkra identiteter och digitala tjänster, har tecknat avtal om förvärv av Nexus, den ledande aktören i Europa inom digitala identiteter för människor och saker. Förvärvet kräver att sedvanliga villkor uppfylls och förväntas slutföras under första kvartalet 2020.

Nexus tillhandahåller lösningar som gör det enkelt att utfärda, hantera och använda säkra identiteter till människor och saker. Företaget är specialiserat på lösningar som möjliggör en smidig, automatiserad och säkrad hantering av hela livscykeln för både fysiska och digitala identiteter för människor och saker. Lösningarna inkluderar en avancerad PKI-plattform (public key infrastructure), korthanteringssystem (card management system, CMS), identitetsappar för mobil och dator, samt en gateway för att säkra digital åtkomst.

Driver på tillväxten
I och med förvärvet av Nexus påskyndar IN Groupe sin tillväxt och bekräftar sin strategiska ambition: att vara en globalt ledande aktör inom säkra identiteter och digitala tjänster. Integrationen av de nya digitala identitetslösningarna från Nexus gör det möjligt för gruppen att erbjuda kunder i Frankrike, Europa och globalt en komplett portfölj baserad på den senaste tekniken. Det gemensamma erbjudandet säkerställer att IN Groupes produkter och tjänster till både myndighets- och företagskunder blir säkrare, mer robusta och mer konkurrenskraftiga än någonsin.

Som global ledare inom identiteter fortsätter IN Groupe sin satsning på att möjliggöra övergången från fysisk till digital identitet

Från fysisk till digital identitet
Under tio år har IN Groupe visat sin förmåga att omvandla sin verksamhet i enlighet med den digitala utvecklingen inom identitetssektorn. Dagens förvärv av Nexus representerar en ny fas i konsolideringen av IN Groupes tekniska kapacitet efter förvärvet av Surys i december 2019.

Förvärvet av Nexus ger IN Groupe, som statlig aktör inom identiteter, förmågan att leda övergången från fysisk till digital identitet i den reglerade miljön i Europa (till exempel eIDAS och GDPR).

Dessutom expanderar IN Groupe sin verksamhet inom IoT och identifikation av saker på internet – såsom uppkopplade fordon. Nexus är världsledande inom certifikatbaserade identitetstjänster som möjliggör framtida självkörande bilar och V2X (vehicle-to-everything).

Nexus viktigt komplement
Förvärvet ger Nexus möjlighet till expansion inom IN Groupes globala kundsegment samt att ta del av IN Groupes världsledande kapacitet att integrera globala juridiska system med digitala identitetssystem.

– Två månader efter integrationen av Surys gör nu förvärvet av Nexus att IN Groupes erbjudande kring säkra identiteter i Frankrike, Europa och globalt blir komplett. Det ger oss också kapacitet att leverera teknik på europeisk nivå som är kritisk för att leda övergången från fysisk till digital identitet,  säger Didier Trutt, ordförande och VD för IN Groupe.

– Idag är en väldigt stor dag för Nexus, säger Magnus Malmström, VD för Nexus. 

– Vii delar IN Groupes tro på kraften i att möjliggöra pålitliga identiteter för stora företag och den offentliga sektorn. Tillsammans blir vi starkare och kan stödja våra kunder ännu mer i en säker digital transformation.

Global specialist
Som partner till den franska staten i nästan 500 år erbjuder IN Groupe banbrytande lösningar för säkra identiteter och digitala tjänster som integrerar elektronik och biometri. IN Groupe är en del av vardagen för många och gör livet enklare genom att leverera allt från komponenter till tjänster, via integrerade system och ID-handlingar. Detta gör IN Groupe till en global specialist inom säkra identiteter och digitala tjänster.

Kort om IN Groupe
IN Groupe är det nya varumärket för Groupe Imprimerie Nationale, som ägs till 100% av den franska staten via det statliga holdingbolaget A.P.E

IN Groupe omsatte 2018  314,2 miljoner euro (innan förvärvet av Surys)) och 1 500 anställda som finns på fem platser i Frankrike samt åtta internationella kontor. Företaget evererar lösningar till 77 länder och är partner till 28 stater.

Nexus Group är ett identitetshanteringsföretag. Vi säkrar samhället genom att möjliggöra betrodda identiteter för människor och saker. Våra kunder är främst stora organisationer inom tillverkning, finansiella tjänster, infrastruktur, offentlig sektor samt byggande.

Kort om Nexus
Nexus, med  300 anställda, är ett ID_hanteringsföretag med  huvudkontor i Stockholm. Företaget är certifierat enligt ISO 27001 och TISAX. Nexusgruppens omsättning uppgick 2018 till cirka 450 miljoner kronor, enligt Nexus VD Magnus Malmström, som uppger att IN Groupe, med förvärvet av Nexus samt Surys kommer omsätta cirka 500 miljoner euro.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng