2020-07-23

Ökning av brott i butiker

Den minskade rörligheten stressar de kriminella som i många fall tvingats se sina intäktsströmmar stramas åt. Det har drabbat handeln på ett oroväckande sätt, menar Svensk Handel.

Handlarnas utsatthet för stölder, hot, våld och bedrägerier har ökat under coronapandemin enligt Svensk Handel. Andra kvartalet var det värsta hittills sedan organisationens mätningar startade 2018.

– Coronapandemin har inte bara påverkat människors beteende, utan också den typ av brottslighet som drabbar samhället. Den minskade rörligheten stressar även de kriminella som i många fall tvingats se sina intäktsströmmar stramas åt. Det har drabbat handeln på ett oroväckande sätt, säger  Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Enligt Trygghetsbarometern för det andra kvartalet ökar butiksstölderna och den sista veckan var 4 av 10 (41 procent) butiker utsatta för en stöld, en ökning med tio procentenheter. En ljusglimt i de mörka siffrorna är att fler butiker anger att de anmäler stölderna.

– Vi har länge brottats med problemet att många butiksägare tappat både hopp och ork att anmäla butiksstölder eftersom det upplevs lönlöst. Det gör att mörkertalet är stort och att polisens statistik enbart visar toppen på ett isberg. Förhoppningsvis är det ett trendbrott vi ser nu, säger  Per Geijer.

Svensk Handels Säkerhetsindex, som sammanfattar butikernas brottsutsatthet, ökar med 16 procentenheter från förra mätningen, till 55 procent. Det är 14 procentenheter högre än motsvarande period förra året och den högsta siffra som uppmäts sedan mätningens start år 2018. Ett index på 55 procent innebär att mer än varannan handlare varit utsatt för brott den senaste tiden.

– Många handelsföretag vittnar om ett uppskruvat tonläge där besökare är hotfulla och våldsamma. Politiska insatser för att stötta företagen i kampen mot kriminaliteten kan inte ta paus på grund av coronapandemin. Det planerade tillträdesförbudet till butik behöver klubbas igenom snarast möjligt, säger  Per Geijer.

Andelen handlare som utsatts för bedrägerier ökar från förra mätningen. Nära 3 av 10 (28 procent) handlare anger att de råkat ut för bedrägeri den senaste månaden, bland annat har förekomsten av falska 500-lappar ökat.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng