2016-03-26

Mediehusen och regeringen i samtal om IT-säkerhet

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke och inrikesminister Anders Ygeman träffade har företrädare för mediehusen med anledning av helgens IT-attacker.
– Regeringen och mediehusen är överens om att ett utvecklat IT-säkerhetsarbete är centralt för att skydda medborgarnas tillgång till det fria ordet, säger inrikesminister Anders Ygeman.
– Jag fick med mig många viktiga bidrag till arbetet med den nya mediepolitiken. Vi behöver fokusera på mer än de ekonomiska förutsättningarna för att medierna ska kunna verka fritt och oberoende. Det samlade intrycket från dagens möte är att medieföretagen besitter en hög medvetenhet och lång erfarenhet av att bedriva sitt viktiga arbete trots försök från kriminella att hindra dem, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Bland annat diskuterades behovet av bättre information när IT-attacker sker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att arbeta med detta. Kallade till träffen var både chefredaktörer och representanter samt säkerhets- och IT-ansvariga.

– Liknande attacker som i helgen kommer att hända igen, det måste mediebolagen och samhället rusta sig för, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng