2018-12-10

Majoritet anser att kameror ökar säkerheten och förebygger brott

– Många ser fördelarna med att snabbt upptäcka olyckor, extremväder, mäta rörlighet samt motverka brottslighet", säger Nicke Rydgren, affärsutvecklingschef vid teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang.

Tre av fem svenskar anser att att kameraövervakning skulle öka säkerheten och förebygga brott. Det visar en undersökning från Kantar Sifo som gjorts på uppdrag av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo i år i form av en webbenkät där 3 000 personer mellan 18 och 74 år deltog.

Två av tre svarande lyfter fram högre polisnärvaro som den åtgärd som bäst skulle öka tryggheten i städerna. Nästan lika många, 59 procent, anser att kameraövervakning skulle öka säkerheten och förebygga brott, medan drygt varannan skulle vilja ha mer belysning.

Drygt sju av tio anser att kameraövervakning inte kränker den personliga integriteten eller alternativt att fördelarna ändå överväger.

– Vi blir allt mer positiva till kameraövervakning och det är en naturlig utveckling i takt med att digitaliseringen av samhället fortsätter. Många ser fördelarna med att snabbt upptäcka olyckor, extremväder, mäta rörlighet samt motverka brottslighet", säger Nicke Rydgren, affärsutvecklingschef vid teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang, i ett pressmeddelande,


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng