2020-12-17

Lyckad samverkan mot organiserad brottslighet

Nätverket Samverkan mot organiserad brottslighet i Blekinge har varit framgångsrikt.

Blekinge har lång erfarenhet av samarbete mellan myndigheter och kommuner i arbetet mot organiserad brottslighet. I en ny rapport lyfts det unika arbetssättet fram som inspiration för andra.

Runt 2009 pågick organiserad brottslighet i mindre skala i Blekinge som aldrig nådde upp till Rikskriminalpolisens höga krav på grov organiserad brottslighet och som därför inte bekämpades med nationella resurser. Därför startade nätverket Samverkan mot organiserad brottslighet i Blekinge. Nu summeras arbetet i en rapport.

För Blekinge gällde det framför allt kriminella mc-gäng, narkotika, stölder och hälerier, inte sällan med koppling till färjeförbindelserna till forna östblocket. Till det kom ekonomisk brottslighet såsom organiserat svartarbete samt bedrägerier och bidragsbrott.

– Genom att sammanställa kunskap och erfarenhet som nätverket bidragit till vill vi inspirera andra att förebygga och motverka mindre grov organiserad brottslighet på lokal nivå. Istället för att arbeta enskilt har myndigheter och kommuner i länet samarbetat strukturerat inom området, säger Annie Lees, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

Att arbeta övergripande kräver kunskap – inte bara om organiserad brottslighet utan också om sin egen och andra myndigheters ansvarsområde. Den rent polisiära verktygslådan räcker inte till utan andra aktörer har resurser och befogenhet att agera, enligt Brå.

– Vår framgångsfaktor är närhetsprincipen, tillgänglighet, förmåga och rätt kompetens till de som är utvalda att jobba i nätverket för att få saker gjorda i kampen mot organiserad brottslighet. Tillsammans är vi starkare, än när vi agerar var och en för sig, säger Tomas Pärlklo, kriminalinspektör och sammankallade för nätverket Samverkan mot organiserad brottslighet i Blekinge.

Att kommuner ingår i den här typen av myndighetssamarbete är ovanligt. Men i Blekinge sågs kommunerna som en viktig aktör.

– Kommunerna är en kontrollfunktion när det gäller till exempel tobak, alkohol, markanvändning, brandsäkerhet och användande av byggnader vilket ofta tangerar ekonomisk och organiserad brottslighet. Deras befogenheter att agera tillsammans med övriga myndigheter ger en större verktygslåda, säger Lars Korsell, forsknings- och utredningsråd på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Tre gånger om året träffas nätverket där deltagarna rapporterar sina lägesbilder, polisen beskriver underrättelseläget och externa föreläsare belyser aktuella brottsproblem. Problemen som tas upp är som regel konkreta och lokala och passar för direkta samarbeten.

I nätverket ingår bland annat Länsstyrelsen Blekinge, Polismyndigheten i Blekinge, länets fem kommuner och myndigheter som bland annat Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen, Åklagarkammaren, Kriminalvården, Kronofogden, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Migrationsverket. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen Blekinge och Brottsförebyggande rådet, Brå.

Källa: Brå


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng