2020-12-16

Kunderna skeptiska till handelns datainsamling

79 procent tycker att det aldrig är okej att detaljhandeln säljer eller delar personlig information med andra företag.

Detaljhandeln samlar in stora mängder personlig information om sina kunder. Men kunderna är inte nöjda med vad de får tillbaka – och många litar inte på att företagen har koll på all data, visar ny forskning.

Enligt en ny forskningsrapport från Lunds universitet som baseras på enkätsvar från 2 000 svenska konsumenter saknar en tredjedel förtroende för att svenska detaljhandlare klarar av att hantera personuppgifter på ett säkert sätt. Mindre än en femtedel tycker att det är rimligt att samla in data och profilera kunder för att skapa relevanta reklamerbjudanden.

Och bara 17 procent tycker att det är rimligt att företagen samlar in personlig information i utbyte mot rabatterade varor och tjänster.

– Både säkerhet och trygghetsfrågor är mycket relevanta. Det är lite oroande att ungefär var tredje inte upplever att svenska företag har kapacitet att hantera personuppgifter, säger Stefan Larsson, docent och forskare på Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, som författat rapporten. 

En annan fråga som han menar är väldigt central är tredjepartsrelationen.
– Det vill säga när någon annan aktör är inblandad eller är avnämare för personuppgifter från konsumenten.

79 procent tycker att det aldrig är okej att detaljhandeln säljer eller delar personlig information med andra företag. Och nästan hälften (44 procent) känner inte tilltro till att deras personuppgifter inte delas eller säljs vidare utan deras vetskap.

Rapportförfattarna menar att handeln borde göra tre saker. För det första att i högre utsträckning säkerställa att  kunderna är informerade. För det andra att höja ambitionsnivån i sin granskning och transparens mot myndigheter och slutligen att vara tydligare med vilka fördelar det ger kunder som delar med sig av sin information.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng