2014-12-25

Krishanteringsorganisation i Västmanland upphör

Vid årsskiftet upphör den krishanteringsorganisation som Länsstyrelsen i Västmanland skapade i augusti 2014.
Organisationen har enligt Länsstyerlsen arbetat med frågor som uppstått i samband med arbetet efter sommarens stora skogsbrand. Från och med januari 2015 ska de frågor som återstår in i Länsstyrelsens och de berörda kommuners ordinarie verksamheter och det återstående arbetet med brandsläckningsmaterielet tas över av Räddningstjänsten Sala-Heby, skriver Länsstyrelsen.

- Frågor som till exempel rör skog och natur kommer att hanteras av Länsstyrelsen medan kommunerna tar över stödet till drabbade. Kommunerna tar även helt över det informationsansvar som krishanteringsorganisationen samordnat. Har man frågor som gäller stöd till drabbade ska man från och med januari vända sig till sin kommun, säger Ingela Regnell, på Länsstyrelsens hemsida.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng