2017-12-29

Kapningsbrott ska omfatta lastbilskapningar

I en proposition föreslår regeringen att även lätta lastbilar ska omfattas av kapningsbrottet och den som använder tekniska hjälpmedel för att ta kontroll över till exempel ett flygplan eller ett tåg ska också kunna bli dömd för kapning.

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda två FN-överenskommelser om brott mot den civila luftfarten. I samband med detta föreslås att kapningsbrottet utvidgas till att omfatta kapning av luftfartyg eller andra transportmedel med tekniska hjälpmedel, som till exempel en dator. Risken för allvarliga skador kan i de fallen vara lika stor som i de fall där våld eller hot används.

Mot bakgrund av den senaste tidens attentat på allmänna platser i Europa och Sverige föreslår regeringen också att lätta lastbilar ska ingå bland de transportmedel som kapningsbrottet omfattar. Det här innebär att kapning av en lätt lastbil kan utgöra terroristbrott om brottet begås med terrorismsyfte.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng