2019-05-03

Kamerabevakning för brottsbekämpande myndigheter underlättas

Igår överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag som förenklar för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror på allmänna platser. Lagförslaget innebär att kamerabevakningslagen ändras så att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket tillåts bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.

– Polisen får nu mandat att på egen hand avgöra när och var övervakningskameror ska placeras. Det ska gå fort och det ska vara enkelt för polisen att få kameror på plats, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Med hjälp av lagändringen får de brottsbekämpande myndigheterna bättre och snabbare möjligheter att förebygga, utreda och lagföra brott genom en effektivare kamerabevakning.

Kamerabevakning är inte bara effektiv i brottsutredande syfte, det kan också ha förebyggande effekter på till exempel narkotikabrottsligheten vid allmänna platser som torg och parker. Kamerabevakning kan också leda till en ökad trygghet och få fler människor att vistas på offentliga platser.

För att upprätthålla ett starkt integritetsskydd föreslår regeringen att myndigheterna även i fortsättningen ska få bedriva kamerabevakning endast om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Denna intresseavvägning ska göras av myndigheterna själva och dokumenteras. Datainspektionen ska utöva tillsyn och kunna ta ut en sanktionsavgift av den myndighet som inte gör en intresseavvägning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng