2019-09-23

Kamera som detekterar rökoch brand – nu också i tunnlar

Aviotec den första lösningen för videobaserad branddetektion som klarat det krävande testförfarandet från tyska VdS Schadenverhütung GmbH.

Bosch´s videobaserade branddetektionslösning Aviotec IP starlight 8000 kan nu också användas i tunnlar för att säkerhetsställa en tillförlitlig och tidig upptäckt av rök och brand.

Utöver att upptäcka bränder kan kameran erbjuda intelligent videoövervakning.

Bosch menar i ett pressmeddelande att Aviotec IP Starlight 8000 är ett komplement vanliga värmedetektorer som endast reagerar på märkbara temperaturökningar och som inte kan upptäcka rök. Dessutom möjliggör visning av incidenter också omedelbar verifiering av larm vilket är ett värdefullt hjälpmedel för räddningstjänsterna.

Tillförlitlig branddetektion även i utmanande ljusförhållanden

Den nya versionen av Aviotec är baserad på detektionsalgoritmer för rök och brand som blivit speciellt framtagna och utvecklade för användning i tunnlar, dessa algoritmer har optimerats i omfattande tester i verkliga miljöer. Kamerorna kräver endast 7 lux av omgivande ljus för att detektera rök och brand med den intelligenta videoanalysen. För användning i tunnlar har Bosch mer än fördubblat detekteringsavståndet från 50 meter till över 100 meter med ny optik. Detta motsvarar det vanliga avståndet mellan kameror för videoövervakning i sådana miljöer och tillåter att Aviotec-kamerorna kan användas för både videoövervakning samt branddetektion och därmed minska investeringar och driftkostnader.

Minimering av olycksrisker

I sådana scenarier gynnas videoövervakning också av intelligent videoanalys i kamerorna. Genom att kontinuerligt spåra rörelsekurvor kan de automatiskt upptäcka fordon som kör fel väg eller människor på vägen. Liksom vid upptäckt av rök eller brand genereras också ett meddelande så att säkerhetspersonalen kan vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för en olycka. Den intelligenta videoanalysen implementeras i själva kamerorna och kräver därför inte en central server, vilket i sig kan vara ”single point of failure”. Aviotec genererar också metadata för alla scener vilket möjliggör mycket snabba resultat när man undersöker orsaken till en brand eller en olycka.

Klarar tuffa tyska krav
Redan före denna uppdatering var Aviotec den första lösningen för videobaserad branddetektion som klarat det krävande testförfarandet från tyska VdS Schadenverhütung GmbH. VdS hade genomfört testförfarandet i enlighet med VdS-riktlinjerna 2203 "Krav för brandskyddsprogramvara" och "Specifikationer för att testa branddetektorer". I april 2019 fick Aviotec IP starlight också en certifiering i enlighet med den australiska standarden CSIRO TS010 för videobaserade branddetekteringssystem.

Förutom tunnlar, som en VdS- och CSIRO-certifierad lösning, är Aviotec lämplig för att förbättra tidig rök- och branddetektering i nästan alla byggnader med stora dimensioner eftersom det undviker behovet av rök eller värme att nå sensorn. Aviotec kan således användas i stora lager, hangarer, omfattande köpcentrum, generatorhallar och liknande strukturer.

Operatörer som redan använder en AVIOTEC-lösning kan uppgradera den till den nya versionen med en gratis firmware uppdatering. I befintliga applikationer där en längre räckvidd krävs, kan en uppgradering också göras med den nya linsen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng