2018-10-22

IT-specialister: AI är ett viktigt verktyg mot cyberattacker

Flertalet IT-specialister i en ny undersökning är överens om att tekniker som bygger på artificiell intelligens är avgörande för att upptäcka och stoppa cyberattacker.

Studien, som genomfördes av Ponemon Institute i samarbete med nätföretaget Aruba, bygger på intervjuer med 4 000 IT-specialister.

Av de tillfrågade i undersökningen svarade en fjärdedel att de redan använder säkerhetslösningar baserade på artificiell intelligens. Ytterligare en fjärdedel angav att de planerar att införa en lösning som bygger på artificiell intelligens inom de närmaste 12 månaderna.

– Det finns ett stort intresse för automatiserade processer, speciellt eftersom arbete i de nordiska länderna är ekonomiskt tung, och det är också en utmaning att hitta medarbetare som är kompetenta nog på fältet. Men min bedömning är att de nordiska siffrorna är något lägre än det internationella genomsnittet i undersökningen, säger Lars Kølendorf, regionchef på Aruba Networks.

Majoriteten av IT-specialisterna i studien tror också att en av de största problemen när det gäller säkerhet är svårigheten att identifiera attacker via IoT-enheter. Mer än tre fjärdedelar av de tillfrågade säger att deras IoT enheter är inte säkra, och mer än hälften (60 procent) anser att även enkla IoT enheter utgör ett hot.

– Trots massiva investeringar i säkerhetssystem visar undersökningen att de flesta företag fortfarande inte kan stoppa avancerade riktade attacker - och 45 procent. tror inte att de får sin fulla potential i sina försvar sfär, allt från 10 upp till 75 säkerhetslösningar, säger Larry Ponemon, ordförande i Ponemon Institute.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng