2019-10-23

ISG Systems uppgraderar tunnel 

Nu är kamerasystemet i Gnistängstunneln uppdaterat. Dagligen passerar cirka 55 000 fordon igenom den 712 meter långa tunneln.

I samband med uppgraderingen av de tekniska systemen i Gnistängstunneln i Göteborg har ISG Systems i samarbete med Midroc levererat ett nytt kamera- och trafikincidentdetekteringssystem.

De uppgraderade kamera- och trafikincidentdetekteringssystemen kommer att öka trafiksäkerheten. Systemet för incidentdetektering har bland annat funktioner för att upptäcka stoppade fordon, fordon som kör i fel trafikriktning samt fotgängare. Syftet är att trafikledningen i Göteborg ska kunna sätta in rätt insatser vid olyckor eller andra onormala händelser, optimera trafikflödet och även kanske rädda liv.

Vid utbyte av tekniska system i tunnlar som redan är i bruk ställs höga krav på att bytet görs snabbt och effektivt och att systemen fungerar bra redan från installation.

 ISGs långa erfarenhet inom området är en nyckelkomponent för att klara dessa krav. Att ISG dessutom har väldigt god kännedom om de system och komponenter som finns i svenska vägtunnlar är förstås också en viktig faktor, som spelade stor roll för effektiviteten vid leveranserna till Gnistängstunneln. Ett exempel på detta är att levererade kameror var nyckelfärdiga så att de enkelt kunde ersätta de äldre enheterna som fanns i tunneln, utan några som helst anpassningar i tunnelmiljön.

– Sammantaget har ovan inneburit att projektet kunnat genomföras på kortare tid är planerat från slutkunden, men med bibehållen kvalitet och funktion, säger Conny Johansson, affärsområdeschef, Infrastruktur, på ISG Systems.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng