2018-05-29

 Intelligent hantering och kontroll av viktiga trafikdata

Att göra det möjligt att fånga registreringsskyltar på varje fordon som rör sig i det angivna området ger användarna fullständig kontroll av trafikflöden och mönster så att de kan konfigurera och hantera sina preferenser effektivt och möjliggöra säkert datautbyte med andra operativa ledningssystem och tjänster för effektivare infrastruktur.

För att ge en praktisk lösning på övervakningen av transportinfrastrukturen där maximal närvaro är av största vikt har Bosch Building Technologies kombinerat innovationen bakom sina kameror med expertisen hos Intelligent Security Systems (ISS).

ISS är en ledande utvecklare inom hantering och intelligenta lösningar av video. Deras plattform, SecurOS , fokuserar på att säkra stora kritiska applikationer som industri, transportsystem, banker, idrottsarenor, butiker. ISS hanterar videointelligens och bildanalyslösningar som till exempel Face Capture & Recognition (SecurOS  FACE), Nummerplåt igenkänning (SecurOS  AUTO-licensplattigenkänning) eller Container logistik (SecurOS  CARGO) vilket ger effektiva övervakningslösningar för transport sektorn.

Transportsäkerhet innebär utmaningar i varierande grad beroende av situation och storlek så effektiv registrerings och igenkänning är avgörande. Från tunnlar och broar där en situation kan förändras på några sekunder till att reglera trafikflödet i en stad och registrera varje fordon kan Bosch och ISS hantera kritisk data. Har ett visst fordon tillgång till ett visst område? Har fordonet stulits? Vad är avgiftsbeloppet? Har det fordonet fått tillstånd att fungera som taxi? Möjligheterna sträcker sig till en mängd olika applikationer som hamnar, gränser och flygplatsparkeringar.

Övervakning av vilka fordon som kommer in i ett område och kontrollerar deras behörighet har aldrig varit mer kritiskt. Att göra det möjligt att fånga registreringsskyltar på varje fordon som rör sig i det angivna området ger användarna fullständig kontroll av trafikflöden och mönster så att de kan konfigurera och hantera sina preferenser effektivt och möjliggöra säkert datautbyte med andra operativa ledningssystem och tjänster för effektivare infrastruktur.

Om körförhållandena var perfekta året runt skulle exempelvis en lednings centrals jobb vara ganska enkelt. Men verkligheten är ganska motsatt. Det är därför ISS-certifierade Bosch-kameror som används för att registrera dessa data är otroligt robusta och byggda för att producera användbara bilder 24/7 även under hårda förhållandena. De utvalda kamerorna har ett speciellt LPR-läge (LPR) som utvecklats i samverkan med ISS för att leverera korrekt information även när de möter utmaningarna med bländande strålkastare och snabba fordon.

Hög standard tillämpas på kvaliteten av de inspelade bilderna. Genom SecurOS AUTO License Plate Recognition-lösningen (LPR / ANPR) kan Bosch och ISS tillhandahålla flera unika fördelar för användarna ska få möjlighet att fånga registreringsskyltinformation upp till 210 km / h vid alla slags väderförhållanden inklusive dimma, regn och snö. Vidare ger användandet av avancerade algoritmer en noggrannhet som kan särskilja bokstäver från siffror (så en "8" misstas inte för en "B"), vilket är en avgörande fördel, särskilt i nödsituationer.

Partnerskapet med ISS är i linje med Boschs övertygelse om att nästa logiska steg för säkerhet är att göra det möjligt för kunderna att hantera de stora mängder videodata som de nu kan plocka in. Att tolka videodata direkt vid källan bidrar till att förbättra säkerhetsnivåerna väsentligt och kan också erbjuda tydliga affärsfördelar.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng