2016-03-09

Informationsutbyte med USA ska stärka brottsbekämpning

Regeringen lägger fram en proposition till riksdagen med de lagändringar som krävs för att få på plats ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.
– Genom avtalet effektiviserar vi det informationsutbyte vi har idag men med stärkt integritetsskydd, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige och USA kommer genom förslaget att ge varandra direktåtkomst till avidentifierade uppgifter i sina nationella fingeravtrycksregister.

– Vi byter fingeravtryck med USA för att stärka vårt arbete mot den grova brottsligheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Om det sökta fingeravtrycket förekommer i den andra partens register, måste en ansökan göras för att få tillgång till personuppgifter och ytterligare information med anknytning till fingeravtrycket. En sådan ansökan ska, precis som är fallet i dag, prövas enligt respektive parts nationella lagstiftning.

Uppgifter som lämnas ut kommer att omfattas av avtalets bestämmelser om dataskydd. Regeringen föreslår de lagändringar som krävs för att genomföra ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng