2015-04-06

IBM och If Skadeförsäkringar erbjuder skydd mot dataintrång

IBM Security har inlett ett samarbeta med If Skadeförsäkringar, för att utforma deras nya “databrottsförsäkring”. Det är den första försäkringen i sitt slag från en nordisk leverantör. Syftet är att hjälpa Ifs företagskunder, med huvudkontor i något av de nordiska länderna, att hantera riskerna med databrott relaterade till skadlig kod, virus, DDoS (Distributed Denial of Service) och dataintrång.

Antalet säkerhetsincidenter har ökat i takt med att företag använder allt fler mobila enheter och applikationer samt erbjuder fler tjänster via nätet. Denna utveckling och ett ökat anammande av molntjänster bidrar till att mängden data som lämnar företagen ökar exponentiellt. Enligt IBMs Cyber Security Intelligence Index 2014 upptäcktes 91 miljoner säkerhetsincidenter av företags säkerhetslösningar under 2013, vilket är ett snitt på 1,7 miljoner incidenter per vecka.

Den genomsnittliga kostnaden för varje förlorad eller stulen information innehållande känsliga eller konfidentiella uppgifter har ökat med mer än 9 procent, från 136 USD (2013) till 145 USD (2014) enligt Ponemon Institute. Den totala genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång har också ökat med 15 procent till 3,5 miljoner USD.

If och IBM kommer tillsammans hjälpa företag att förbereda och försvara sig mot dataintrång. IBM kommer förse If med ett gemensamt utvecklat utvärderingsformulär som evaluerar riskpotentialen samt ger en övergripande säkerhetsstatus för en potentiell försäkringstagare.

IBMs säkerhetsexperter kommer även att hjälpa If’s handläggare att utvärdera situationen för ett företag som blivit utsatt för IT-relaterade attacker samt att återuppta dess normala aktivitet. IBM kommer även att vara den primära partnern efter en incident för att hjälpa Ifs kunder att förbättra sina säkerhetskontroller och rutiner för att hjälpa dem att upprätthålla sitt försäkringsskydd. IBMs experter kommer också erbjuda Ifs anställda utbildning för att ytterligare förbättra deras förmåga att bedöma riskpotential samt förstå hur dataintrång går till och hur de kan förebyggas.

– Försäkringsbranschen är i förändring, i takt med att digitaliserade tjänster fortsätter att växa ökar behovet av nya lösningar för att trygga verksamheter i den digitala tidsåldern. Det är viktigt för If att ge våra kunder trygghet när riskerna förändras. Att ha en pålitlig partner med högkvalificerade experter och djup förståelse för det globala säkerhetslandskapet, med en beredskap för att omedelbart kunna reagera om en incident inträffar, är avgörande för oss och våra kunder, säger Adrine Avanesiyan, produktansvarig på företagsförsäkringar, If Sverige.

– Medvetenheten om vad cyberattacker kan innebära ökar hela tiden och alla företag har ett behov av att kunna hantera dessa hot, oavsett storleken på verksamheten och i vilken bransch de verkar. Vi är glada över att tillsammans med If kunna skapa nya möjligheter att förbereda sig och skaffa sig ett skydd mot de här nya utmaningarna, säger Thomas Dahlbeck, Senior Management Consultant - IBM Security Services.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng