2020-12-16

Höganäs kommun tecknar avtal med Cosafe Technology

Höganäs, den tredje tryggaste kommunen i nordvästra Skåne, börjar nu använda Cosafes digitala kommunikationsplattform för att tillgodose behovet inom incident- och krishantering. Foto: David Castor, Wikimedia Commons

Höganäs kommun väljer Cosafes moderna digitala kommunikationsplattform för att tillgodose behovet inom incident- och krishantering.

Enligt kommunens hemsida visar kommunens trygghetsmätning 2020 att invånarna i Höganäs kommun känner sig allt tryggare för varje år som går vilket är en positiv trend som kommunen är väldigt glad över. Höganäs är nu den tredje tryggaste kommunen i nordvästra Skåne.

Trygghetsprojektet, – samverkan i trygghetsfrågor med bland annat Securitas, nattvandrare och hemtjänstpersonal, är en av de viktigaste framgångsfaktorerna bakom resultatet. Men även grannsamverkansområden, engagerad personal i kommunen och en särskild Höganäsanda bland invånarna ligger till grund för det fina resultatet.

Nu ska Höganäs komplettera sitt pågående trygghetsarbete med  hjälp av Cosafes digitala kommunikationsplattform för användning inom den kommunala verksamheten. I kommunen finns verksamheter i åtta tätorter; Höganäs, Viken, Jonstorp, Arild, Mölle, Mjöhult, Farhult och Ingelsträde.

– Det är väldigt glädjande att ytterligare en handlingskraftig och modern kommun väljer CoSafe. Vår plattform kan enkelt användas på alla delar i en kommuns verksamhet, från kommunledning till förvaltningar och enskilda enheter, exempelvis skolor, säger Patrik Runesson, Cosafe Technology AB.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng