2014-12-22

Helsingborgs Hamn höjer säkerheten

Efter nio månaders byggnation och en investering på cirka 35 miljoner kronor har nu centralgaten i Helsingborgs Hamn öppnats. Avancerad teknik gör hamnen till Sveriges första att på individnivå ha kontroll över vilka personer som är inne i hamnområdet.
I Helsingborgs hamns nya in- och utfart, mellan Västhamnen och Spannmålsterminalen, kan lastbilar och fordon snabbt och enkelt passera dygnets alla timmar samtidigt som kontroll och säkerhet höjs ytterligare. Hamnen blir den första som inom samtliga terminaler och på individnivå vet vem som befinner sig inne i hamnområdet, med hjälp av personnummer och bildidentifikation.

– Med satsningen sätter vi en branschstandard kring säkerhet och effektivitet. Vi räknar med att fler hamnar kommer att följa vårt exempel för att successivt höja säkerheten, säger Per Björnson, säkerhetschef Helsingborgs Hamn.

Den nya centralgaten är en samlad in- och utfart till alla hamnens hamnar, dvs. Combiterminalen, Västhamnen, Oljeterminalen, Spannmålsterminalen och Skåneterminalen. Invid den nya gaten finns en ny uppställningsyta på 13 000 kvadratmeter för lastbilar och fordon. Ett nytt gatekontor har byggts och centralgaten har automatiska in- och utcheckningsbommar, samt två kompletta fotobågar.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng