2019-01-07

Här är trenderna på marknaden för passerkontroll

Passerkontrollens expertpanel: Artiklarna är baserade på intervjuer med Thomas Schulz, EMEA Marketing och Communication Director, Assa Abloy, Dahn Sadarangani, Regional Sales Manager, HID Global, Pierre Racz, CEO, Genetec och Joe Grillo, CEO på Acre.

Passerkontroll har blivit ett naturligt sätt att samla in information och passerkontrollsystemet kan vara en avgörande del av en byggnads IT-system.

– Passerkontroll är nu bortom bara säkerhet, säger Thomas Schulz, EMEA Marketing & Communications Director för Assa Abloy, till Securityworldmarket.com och tidningen Detektor, som  intervjuat med några ledande representanter för några av säkerhetsindustrins tungviktare om trenderna på marknaden för passerkontroll.

Det händer mycket på marknaden för passerkontroll. Under de senaste åren har logisk och fysisk access mer och mer utit samman och samtidigt har marknaden börjat öppna sig mer, även om det går långsammare än vad det gjort inom videoövervakning. Molntjänster och Access-Control-as-a-Service blir allt mer populärt och passerkontroll är mycket intressant för IoT eftersom passerkontroll kan hålla reda på vem som är var och när och vilken auktorisationsgrad de har.

Många saker driver marknaden
Joe Grillo är VD för Acre och veteran i branschen. Han menar att det som driver marknaden fortsätter att vara oro för våld på arbetsplatser, i skolor (och särskilt i USA där det är en stor politisk fråga med alla skolskjutningar) men även terrorism.

Thomas Schulz från Assa Abloy anser att effektivitetsförbättringar är det som främst driver marknaden.

– Passerkontroll är nu bortom bara säkerhet, vad vi kan göra med våra mjukvarulösningar och med lösningar för hantering av arbetsflöden kommer verkligen att göra mycket nytta för effektiviteten i byggnader och för säkerheten, säger han.

Trådlöst, mobilt och sömlös integration
Joe Grillo ser några huvudtrender som har funnits de senaste åren och som fortsätter att växa.

– Jag tror att molnbaserade lösningar är en enorm trend och det är en del av det vi gör och vi fortsätter att se att trenden med trådlösa lås växer och upptar allt större del av lösningar i dörrar. Sedan har du mobila lösningar, i dag måste användarna kunna hantera allting i sina mobiler, inte bara genom datorer, säger han.

Thomas Schulz menar att en av de största trenderna är trådlös passerkontroll.

– Vi ser en stor efterfrågan från anläggningschefer men också från tillverkare av passerkontrollsystem att integrera trådlös passerkontrollteknik. Och här ser vi olika applikationer, för den kommersiella sektorn kan anläggningschefer och chefer för byggnader dra nytta av trådlös installation av passerkontroll så att det inte finns några störningsmoment vid dörren – med den här typen av teknik som kan integreras sömlöst i deras building management-system. Och för bostäder ser vi en stor trend med smarta dörrlösningar som är en del av system för smarta hem, säger han.

Dahn Sadarangani, Regional Sales Manager på HID, säger att han får allt fler frågor om sömlös access och hur det går att använda mobiltelefonen på ett smart och bekvämt sätt. Han anser att mobila lösningar är en viktig trend och något som kunderna ställer frågor om.

ID- och accesshantering
Marknaden för identitets- och accesshantering drivs av ökande IT-brottslighet och informations- stölder och enligt en ny forsk- ningsrapport från Global Market Insights är stöld av anställdas access-identifiering åtråvärt vid dataintrång och hackerattacker förväntas kosta företag cirka 2 biljoner dollar under 2019.

Genetecs VD Pierre Racz betonar att fysisk säkerhet har knutits samman med logisk säkerhet och att stora företag som Google implementerar en modell som kallas ”zero trust model” och att många andra företag följer efter.

– Vad det innebär är att vi inte längre har kvar tänket med att du har en perimeter som skyddas av brandvägg och allting innanför är säkert. För med ”bring your own device” och när människor kopplar upp alla möjliga olika osäkra enheter så funkar inte den gamla modellen längre. Men den nya zero trust-modellen har både datorer och personerna som använder dato- rer på nätverket olika gradering av pålitlighet och den här graderingen påverkas och förändras med tiden och beroende på vilken kunskap vi har om användarna, säger han.

Om en person går in i en byggnad och använder till exempel ett kort för att identifiera sig så får personen en högre förtroendenivå än någon som befinner sig någonstans utanför byggnaden. På samma sätt kan det vara möjligt att genomföra betalningar över nätet om man identifierat sig och befinner sig i byggnaden medan någon som uppehåller sig någon annanstans endast kan göra betalningar för lägre belopp. Den här typen av modell visar på att integrationen mellan logisk och fysisk åtkomst pågår och att den kan vara mycket användbar.

Öppna plattformar
Passerkontrollmarknaden har lång- samt börjat öppna sig, till exempel har branschforumet Onvif lanserat en passerkontrollprofil för att främja öppna standarder. Men det är fortfarande en lång väg att gå.

– Fördelen för en professionell slutanvändare samt säkerhets- och anläggningschefer är att de kan fritt välja vilken tillverkare av passerkontrollenheter och offline-system de vill ha och det medför effektivitet och driver standardisering, säger Thomas Schulz.

Det finns fortfarande många små, lokala och regionala aktörer på marknaden för passerkontroll. Joe Grillo betonar att det sker en konsolidering av marknaden men att den fortfarande är mycket fragmenterad.

– De flesta produkterna tenderar att vara proprietära och kundbasen tenderar att stanna kvar där de är och inte byta sitt system lika ofta som företag byter ut annan IT-relaterad utrustning. Så jag tror att konsolideringen sker långsamt men så småningom kommer det förmodligen att bli färre mindre spelare som klarar sig på marknaden, säger han.


Fotnot:
Artikeln har tidigare publicerats i facktidningen Detektor 6/2018.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng