2014-11-27

Handels och Svensk Handel oense om slutna kassasystem

Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson (foto: David Bicho) och Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer (foto: Björn Mattisson)

Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson (foto: David Bicho) och Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer (foto: Björn Mattisson)

De senaste dagarna har flera grova butiksrån inträffat där butikspersonal har blivit allvarligt skadad. Från Handelsanställdas förbund upprepas därför krav på en ny lag om att alla butiker ska ha slutna kassasystem. Svensk Handel menar dock att en sådant lagstiftning inte är nödvändig.
De senaste dagarna grova rån mot två livsmedelsbutiker i Kumla och Stockholm visar på den utsatta miljö som detaljhandeln verkar i. Trots att butiken i Stockholm hade slutet kontantsystem och tillhör en kedja med högt säkerhetsmedvetande blev en medarbetare skjuten.

– Vi ser mycket allvarligt på de senaste dagarnas våldsamma butiksrån och våra tankar går till de drabbade, deras anhöriga och arbetskamrater, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.

Rån är handelns allvarligaste säkerhets- och arbetsmiljöproblem och från Handels upprepas krav på en ny lag om att alla butiker ska ha slutna kassasystem.

– Vi har i flera år krävt lagstiftning om sluten kontanthantering i butiker, men den förra regeringen agerade aldrig. Nu måste den nya regeringen ta tag i frågan på allvar. Vi har inte råd att vänta. Det är tillgången till snabba kontanter som lockar rånare att slå till, ofta beväpnade med kniv eller skjutvapen, säger Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson.

Både regeringen och Arbetsmiljöverket har dock kommit fram att till en ny lagstiftning inte är nödvändig. även Svensk Handel delar denna bedömning då de menar att Arbetsmiljöverket redan idag kan kräva att slutna kontantsystem installeras där de behövs för att höja säkerheten.

– Slutna kontantsystem är ingen garanti mot rån. Vi förstår inte varför Handelsanställdas förbund så ensidigt kräver en lag om sluten kontanthantering när problemet måste angripas på ett betydligt bredare och mer genomtänkt sätt, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng