2015-10-07

Haddad öppen för översyn av kameraövervakningslagen

Folkpartiets rättspolitiska talesperson Roger Haddad var gäst på ett möte som arrangerades av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

Folkpartiets rättspolitiska talesperson Roger Haddad var gäst på ett möte som arrangerades av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

Folkpartiets rättspolitiska talesperson Roger Haddad öppnar upp för en ändring av kameraövervakningslagen. Det sade han som inbjuden gäst på ett möte som arrangerades av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).
– Jag är öppen för en översyn men vill först ha ett underlag från olika intressenter och myndigheter som visar hur resultatet är hittills sedan kameraövervakningslagen infördes 2013.
Roger Haddad har varit riksdagsman sedan 2010, var ledamot i rikspolisstyrelsens styrelse 2011-2015 och är i dag ledamot i justitieutskottet. När Johan Pehrson (FP) lämnade riksdagen efter det senaste valet tog Roger Haddad över hans plats som rättspolitisk talesperson för Folkpartiet.

Kameraövervakningslagen i fokus
Mötet hos SNOS kom mycket att handla om kameraövervakningslagen, som fått mycket kritik, inte minst av tankesmedjan som anser att lagen är för otydlig och restriktiv. Beviljade kameratillstånd har överklagats av Datainspektionen och blivit återkallade efter rättslig prövning. Länsstyrelserna tolkar alltså lagen på ett sätt och Datainspektionen samt rättsliga instanser tolkar den på ett annat sätt.

– Det får inte vara så att lagstiftarens tanke med förändringen blir fel och leder till att det blir krångligare och svårare, kommenterade Roger Haddad som tillsammans med Johan Pehrson drev på för att få till den ändrade kameraövervakningslag som började gälla den 1 juli 2013. Avsikten var att det skulle bli lättare att få kameratillstånd än tidigare.

När Roger Haddad framhöll att den nya kameraövervakningslagen var mindre restriktiv av den tidigare lagen protesterade flera mötesdeltagare med hänvisning till att det i praktiken blivit svårare sedan Datainspektionen fick centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning, åtminstone när det gäller allmän plats.

– När det görs ansökningar om kameraövervakning blir de ofta godkända av länsstyrelsen men sedan kommer Datainspektionen och säger nej beroende på vad de har tid att titta på. Det är den stora skillnaden. Visst är det lättare att ansöka och få igenom ansökan i första instans, men andra instans säger nej om Datainspektionen får tag på ärendet, sa säkerhetskonsulten åke Norrby.

Talande exempel
Ett exempel som togs upp var höstens uppmärksammade dom där förvaltningsrätten i Stockholm rev upp länsstyrelsens beslut om att polisen skulle få kameraövervaka i Rinkeby, Tensta och Spånga. Skälet var att integritetsintresset ansågs större övervakningsbehovet. Detta trots att de aktuella platserna är "extremt hårt belastade när det gäller våldsbrott" enligt polisen.

Roger Haddad ville inte uttala sig enskilda fall, men framhöll att Folkpartiet inte ser några "konstigheter med kameraövervakning när det går att motivera att det handlar om brottsutsatta platser".

– Vi har inga problem med att titta över lagstiftningen eftersom vi var pådrivande i frågan om att få kameraövervaka. Om det är som ni säger så får ni gärna hjälpa oss med att samla in underlag, sa han till mötesdeltagarna och förtydligade sig ytterligare.

– Det får inte vara så att lagstiftarens tanke med förändringen blir fel och leder till att det blir krångligare och svårare.

Roger Haddad tog själv upp ett exempel på problem med kameratillstånd och där FP varit drivande för en liberalare tillämpning.

– Vi var också pådrivande när det gäller synagogan i Malmö. Som ni vet avslogs först länsstyrelsen deras ansökan, då lyfte vi upp det i riksdagen och sa att om synagogan inte kan få kameraövervakning så måste vi verkligen ändra kameraövervakningslagen. Men sedan ändrade sig länsstyrelsen och gav dem tillstånd. Det får inte vara så att länsstyrelsen ändrar sitt beslut bara för att jag ställer frågan till inrikesministern eller för att Sydsvenskan skriver om det.

Har inte pratat kameraövervakning
Kameraövervakning ligger inte särskilt högt på agendan bland riksdagspolitikerna.

– Efter terrordåden i Paris och Köpenhamn i början av 2015 har en stor del av diskussionerna i justitieutskottet präglats av terrorfrågan. Både polisens omorganisation och mängdbrotten har kommit lite i skymundan, berättar Roger Haddad.

– Vi har därför tyvärr inte heller pratat kameraövervakning under våren utan det har handlat om Säpos rätt till signalspaning, hur vi ska hantera passfrågan, hur vi ska hantera terrorister som åker utomlands och kommer tillbaka och sedan har det varit lite debatt om polisorganisationen.

Politiken är händelsestyrd
Han summerar justitieutskottets arbete med att det är mycket retorik men få propositioner från regeringen.

– Vi har egentligen inte fått någon proposition alls, förutom sådana med teknisk natur. Vintern och våren dominerades helt av terrorfrågorna. Det är väldigt händelsestyrt, inträffar det en terrorattack någonstans så blir det mycket fokus på det, sa han.

Renodla polisens arbete
Roger Haddad kommenterade avslutningsvis frågan om polisens effektivitet och hur den ska kunna bli bättre. Han betonade att alliansen driver frågan att regeringen måste återuppta en utredning som lades ner i februari om att renodla polisens arbetsuppgifter.

– Passhantering, skjutsa ungdomar till tvångsvård och djurhantering är några uppgifter som polisen borde slippa, sa han.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng