2020-11-30

Försvaret och Säpo samrådsmyndigheter vid säkerhetskänslig försäljning

Regeringen har beslutat om en förordning som pekar ut Försvarsmakten och Säkerhetspolisen som de myndigheter som de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet behöver samråda med inför känsliga överlåtelser.

Frågan har aktualiserats i och med pandemin. Säkerhetspolisen och flera andra myndigheter varnar för att utländskt övertagande av känslig infrastruktur och teknologi i Sverige kan skada Sveriges säkerhet. Risken har ökat under coronapandemin då många företag har fått det svårt ekonomiskt och kan bli utsatta för oönskade uppköpsförsök av utländska aktörer. Även EU-kommissionen har framhållit att spridningen av coronaviruset ökat risken för att utländska aktörer försöker förvärva bolag, till exempel inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i säkerhetsskyddslagen som gäller överlåtelser av den här typen av säkerhetskänslig verksamhet. Det innebär att nya krav ställs på den som bedriver sådan verksamhet och som planerar att göra en sådan överlåtelse. Verksamhetsutövaren ska innan överlåtelsen bland annat vara skyldig att samråda med en samrådsmyndighet.

Regeringen har beslutat om en förordning som pekar ut Försvarsmakten och Säkerhetspolisen som dessa samrådsmyndigheter. De ska också samverka med övriga tillsynsmyndigheter på säkerhetsskyddsområdet och med Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Detta för att ta del av spetskompetens inom olika sektorer och för att skapa förutsättningar för ett så effektivt och bra samrådsförfarande som möjligt.

– Samrådsmyndigheterna kommer spela en viktig roll för att förhindra försäljningar som kan skada Sveriges säkerhet. De får ett tydligt mandat i sitt arbete och kommer ytterst att kunna besluta att en försäljning av den här typen inte får genomföras, säger inrikesminister Mikael Damberg.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng