2017-12-06

Förslag på moderniserade regler om förhör som bevisning

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot ett delbetänkande med förslag om att det ska införas utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör som bevisning i domstol.

Utredningen om processrätt och stora brottmål, som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, föreslår i ett delbetänkande en bevisreform med två delar.

Det ska införas utökade möjligheter att ta upp berättelser vid förhör i rätten under förundersökningen eller förberedelsen av brottmålet. Dessa berättelser ska sedan kunna användas som bevis i rättegången. Det kan handla om förhör med målsägande, misstänkta och vittnen.

Det ska införas utökade möjligheter att använda berättelser som lämnats under förundersökningen, till exempel i polisförhör, som bevisning vid rättegångar. Detta förutsätter att det finns en ljud- och bildupptagning av berättelsen.

Nuvarande ordning för hur muntlig bevisning läggs fram vid rättegångar innebär att berättelser som ska användas som bevis i princip måste lämnas vid förhör som hålls vid rättegången. Detta innebär nackdelar i brottmålen, bland annat på grund av att förhören hålls sent, påfrestningarna för enskilda förhörspersoner blir hög, det finns en risk för hot inför förhören och häktningstiderna blir långa.

Utredningen bedömer att de presenterade förslagen bland annat kommer att leda till en mer effektiv brottmålsprocess, kortare häktningstider, minskad restriktionsanvändning, ett effektivare brottsutredningsarbete, bättre förutsättningar för materiellt riktiga domar och minskad risk för press och hot mot förhörspersoner.

Utredningen arbetar vidare med att ta fram konkreta förslag på hur handläggningen av stora brottmål kan effektiviseras och moderniseras. Det uppdraget gavs i tilläggsdirektiv den 9 november 2017.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng