2014-12-12

Förslag om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Igår överlämnades utredningen gällande maskeringsförbud till regeringen.<br/>(Foto: Martina Huber/Regeringskansliet)

Igår överlämnades utredningen gällande maskeringsförbud till regeringen.<br/>(Foto: Martina Huber/Regeringskansliet)

Igår överlämnade regeringens utredare Sigurd Heuman sin utredning gällande maskeringsförbud till regeringen. Utredaren anser att det finns ett behov av att införa ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang.
Utredaren föreslår att ett straffansvar för maskering ska införas för den som maskerar sig på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där, om den maskerade personen ensam eller tillsammans med annan genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör omedelbar fara för denna.

Utredaren föreslår vidare att förbudet inte ska gälla den som täcker ansiktet av religiösa skäl, och att straffskalan för en överträdelse av maskeringsförbudet ska vara böter eller fängelse i högst sex månader. Regeringen kommer nu att granska detaljerna i utredningens förslag och påbörja arbetet med att lägga fram ett lagförslag.

– Jag har svårt att förstå värdet av att maskera sig på fotbollsarenor och vill gå vidare med ett lagförslag. Jag är därför glad att vi nu har en gedigen och väl genomarbetad utredning som möjliggör detta, säger inrikesminister Anders Ygeman.

LäS OCKSå:

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng