2020-12-12

”Företagens säkerhetsprioriteringar 2021”

Ungefär hälften av alla svarande tror att deras inställning till säkerhet inte kommer att återgå till normerna före pandemin.

Säkerhet för anställda som arbetar på distans är den största utmaningen för 2021. Näst störst är att förhindra nätfiske, visar en ny undersökning.

Check Point släpper nu en ny undersökning som redogör för företags viktigaste säkerhetsprioriteringar och utmaningar fram till 2023. Undersökningen belyser också förändringarna i företagens säkerhetsstrategier framtvingade av covid-19-pandemin under 2020.

Över hälften av de tillfrågade säger att deras organisation ser fler attacker och hot nu än i början av 2020. Majoriteten tror att deras inställning till säkerhet inte kommer att återgå till inställningen de hade före pandemin – bara en av fem säger att deras säkerhetsåtgärder har återgått till vad de var. Några av de viktigaste resultaten från undersökningen, med svar från över 600 IT-säkerhetsanställda världen över är:

Säkerhet för anställda som arbetar på distans är den största utmaningen (47 procent), följt av att förhindra nätfiske och social engineering-attacker (42 procent), bibehålla säker åtkomst på distans (41 procent) samt skydda molnapplikationer och infrastruktur (39 procent).

De viktigaste prioriteringarna fram till 2023 är att säkra distansarbete, endpoint- och mobilsäkerhet samt att säkra molnet, vilket har avsevärt högre prioritet än frågor om IoT-säkerhet och e-postsäkerhet.

95 procent av respondenterna säger att deras strategier hade förändrats under andra halvåret, framförallt för att möjliggöra distansarbete i stor skala. Bara drygt en fjärdedel säger att de hade accelererat befintliga säkerhetsprojekt under 2020, vilket visar att deras svar på pandemin innebar en oplanerad omarbetning av deras affärsmodell.

Ungefär hälften av alla svarande tror att deras inställning till säkerhet inte kommer att återgå till normerna före pandemin. Samtidigt säger 29 procent att de förväntar sig en återgång till verksamheten före pandemin någon gång i framtiden, och bara 20 procent säger att deras situation nu har återgått till vad den var.

– Undersökningen visar att en majoritet av företagen inte förväntar sig att deras nuvarande säkerhetsfokus och prioriteringar kommer att förändras mycket under de kommande två åren, säger Jonas Bruzelius, Sverigechef på Check Point.

För många kommer de snabba förändringarna de gjort i nätverk och säkerhetsinfrastruktur som svar på pandemin att vara permanenta, menar han.

– Samtidigt ökar cyberattacker och hot när hackare försöker dra nytta av dessa förändringar. Därför måste verksamheterna prioritera att få bort säkerhetsbristerna i sina nya distribuerade nätverk, från anställdas hemdatorer och till och från datacentret. Att hantera pandemins påverkan på verksamheten och se till att den kan fortsätta att fungera så effektivt och så säkert som möjligt blir den största pågående utmaningen för de flesta företagen.

Undersökningen genomfördes av Dimensional Research, med 613 respondenter från verksamheter världen över. Alla respondenter har ansvar för IT-säkerhet inom sina verksamheter.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng