2019-12-03

FOI kartlägger kinesiska förvärv av svenska företag

Forskare vid FOI har genomfört den första omfattande, öppet tillgängliga kartläggningen av kinesiska bolagsförvärv i Sverige. Totalt identifieras 65 förvärv, vars verksamheter i närmare hälften av fallen korrelerar med de framtidsteknologier som den kinesiska staten är i behov av.

– Intresset för kinesiska bolagsförvärv i Europa har ökat kraftigt under de senaste åren, säger projektledaren Jerker Hellström, som tillsammans med kollegerna Oscar Almén och Johan Englund genomfört kartläggningen.

Studien identifierar 51 företag som bolag i Kina, inklusive Hongkong, har tagit kontroll över genom förvärv sedan 2002. Utöver dessa har de kinesiska bolagen även förvärvat minoritetsägande i ytterligare 14 företag. Det absolut största av förvärven var just en minoritetspost: Zhejiang Geelys köp i AB Volvo för ca 32 miljarder kronor, som samtidigt var ett av de absolut största kinesiska förvärven i Nordamerika och Europa under 2018.

– Det finns ett antal större förvärv som är allmänt kända. Men vi ser att många förvärv av mindre bolag har passerat under radarn, säger Jerker Hellström.

Majoriteten av de förvärv som identifieras i studien har genomförts sedan 2014. Den största aktiviteten noteras under 2017. De förvärvade bolagen är i synnerhet verksamma inom fem sektorer: industriella produkter, bioteknologi, informations- och kommunikationsteknologi, elektronik och fordonsindustri.

– Ungefär hälften av bolagen har en verksamhet som stämmer överens med de teknikområden som ingår i den statliga industriplanen 'Made in China 2025', säger Johan Englund.

– Vi har inte undersökt graden av statlig inblandning i affärerna, men kan konstatera att det finns en korrelation med de statliga intressena.

Samtidigt som studien tillför mycket ny information har det blivit uppenbart i arbetet med kartläggningen att de tillgängliga datakällorna saknar grundläggande information som behövs för att skapa en komplett bild av bolagsförvärven i Sverige.

– Mörkertalet när det gäller förvärven av svenska bolag är troligtvis stort. Så vi hoppas att fler intresserar sig för ämnet och tar vid där vi nu avslutar arbetet, säger Oscar Almén.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng