2017-12-22

Fler poliser genom ny utbildning i Malmö

Regeringen har beslutat att Malmö högskola ska få bedriva polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten.

Regeringen har ökat anslaget till Polismyndigheten med totalt 7,1 miljarder kronor för åren 2018–2020. Satsningen ska bland annat finansiera landets fjärde polisutbildning, som ska bedrivas vid Malmö högskola (Malmö universitet från och med 1 januari 2018). Planerad start för utbildningen är i januari 2019 efter att Polismyndigheten och Malmö högskola gjort en överenskommelse.

– Vi måste öka antalet poliser kommande år. Den nya utbildningen är ett nödvändigt led i detta, samtidigt som regeringens stora budgetsatsning också ska leda till bättre arbetsmiljö och fler karriärvägar för poliserna, säger Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister.

– Nästan 1 400 studerar vid polisutbildningen i dag, vilket är dubbelt så många som vid början av mandatperioden. Med ytterligare en polisutbildning, i en region där det bor många människor, gör vi utbildningen tillgänglig för många fler som är intresserade av polisyrket, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I dag finns polisutbildningen på tre lärosäten i Sverige: Umeå universitet, Linnéuniversitet och Södertörns högskola. Regeringens målsättning är 2 000 polisstuderande per år från och med 2019. Senast den 23 maj ska Polismyndigheten redovisa till regeringen vilket lärosäte i västra Sverige som har förutsättningar att bedriva en femte polisutbildning.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng