2017-12-04

Polisen redovisar allt fler ärenden till åklagare

De ökade antalet redovisade ärenden gäller framförallt narkotika- och trafikbrott. Källa: Polisen

Polisen utreder allt fler ärenden och antalet ärenden som redovisas till åklagare har ökat.

I polisens verksamhetsuppföljning, som redovisas varje månad, dras flera intressanta slutsatser om verksamhetsutfallet för perioden januari till oktober 2017. Mest uppseendeväckande är att polisen utreder allt fler ärenden och antalet ärenden som redovisas till åklagare har ökat. Detta gäller framförallt så kallade ingripandebrott (narkotika- och trafikbrott). Ett skäl till ökningen av de ärendena är de medborgarlöften som ställts ut.

Verksamhetsuppföljningen visar även att redovisningen av bedrägerier och skadegörelsebrott ökar. Vidare ökar ärenderedovisningen till åklagarna i de flesta brottskategorier.

För att förbättra resultaten inom utredningsverksamheten och ytterligare öka antalet ärenden redovisade till åklagare fortsätter det utvecklingsarbete som pågår. Polisen kommer att anställa ytterligare medarbetare för att förstärka utredningsverksamheten.

Rapporten visar också på ökade genomströmningstider, det vill säga den tid det tar för ett ärende att passera från anmälan till åtgärd. Att genomströmningstiderna ökar förklaras bland annat med att polisen nu arbetar av balanserna med äldre ärenden.

Källa: Polisen


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng