2020-12-14

EU ska stärka arbetet mot terrorism

EU-kommissionen lyfter betydelsen av att brottsbekämpande myndigheter får tillgång till ändamålsenliga verktyg även i den digitala miljön.

EU-kommissionen har presenterat ett förslag på agenda mot terrorism för att stärka säkerheten i EU – bland annat online.

Att motverka terrorismrelaterat innehåll på nätet är en central frågan i agendan.

– Europol kan göra mer när det gäller både forskning och innovation om hur man kan använda ny teknik, som till exempel artificiell intelligens på ett sätt som inte blir integritetskränkande. Och det är en typ av utveckling som medlemsländerna har svårt att göra själva så det är bra att vi kan samarbeta kring det, säger Ylva Johansson (S), EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor till TV4.

Kommissionen lyfter betydelsen av att brottsbekämpande myndigheter får tillgång till ändamålsenliga verktyg även i den digitala miljön, exempelvis rörande krypterad information och datalagring. Åtgärder mot finansiering av terrorism och det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ska också fortsätta med oförminskad kraft, menar den svenska regeringen.

– Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har en mycket starkare kontraterrorberedskap idag än för 5 år sedan, samtidigt vet vi att terrorismen är gränsöverskridande och samarbetet över nationsgränserna är avgörande. Jag välkomnar därför att kommissionen presenterar sin syn på riktningen framåt för att ytterligare stärka vårt EU-gemensamma arbete för att bekämpa terrorism, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Kommissionen föreslår också att polissamarbetet behöver fördjupas och där spelar Europol en viktig roll. Effektiva kontroller vid EU:s yttre gräns och ökat informationsutbyte är också avgörande för ökad säkerhet.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng