2019-07-11

Eskilstuna har flest utsatta för brott mot person i polisregion Öst

Inom polisregion Öst är andelen utsatta personer störst i Eskilstuna och minst i Gnosjö. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Polisregion Öst har en mindre andel personer som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018), jämfört med hur det ser ut för riket i stort. Eskilstuna är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (25,2 %), medan andelen är minst i Gnosjö (7,4 %). Gnosjö är även sett till hela riket den kommun som har minst andel utsatta för personbrott.

– Även vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregion Öst en mindre andel utsatta jämfört med hela landet. Inom regionen är hushåll i kommunerna Eskilstuna och Linköping mest utsatta för egendomsbrott, medan Habo har minst andel utsatta, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Otrygghet och oro för brott
Andelen som upplever otrygghet och oro är marginellt sett mindre i polisregion Öst än i riket i stort. Inom regionen är Eskilstuna den kommun som generellt har störst andel personer som känner otrygghet och oro för brott. Den kommun inom regionen där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Gnosjö.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng